Setup VPN for Android

Download โปรแกรมได้ทีนี้


* สำหรับผู้ใช้งานทุกท่านให้ทำตามคู่มือการติดตั้งให้ละเอียดและอย่าข้ามขั้นตอนการติดตั้งเพราะอาจจะเกิดปัญหาได้

Step 1 คู่มือการติดตั้ง

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม OpenVPN สำหรับ Android

หมายเหตุ : Android มีหลายระบบอาจจะมีแตกต่างกันบ้างแต่โดยรวมจะประมาณนี้ครับ ขอบคุณครับ


1. ให้ดาวน์โหลด Openvpn for Android และ AndroZip ไว้ในเครื่องก่อนครับ


ขั้นตอนติดตั้ง Openvpn Android ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนติดตั้ง Openvpn Android ขั้นตอนที่ 2

2. โหลดไฟล์ Config แล้วให้กด "บันทึก" ครับ


3. เลือกเปิดโดยโปรแกรม AndroZip

ขั้นตอนติดตั้ง Openvpn Android ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนติดตั้ง Openvpn Android ขั้นตอนที่ 5

4. เมื่อเลือกแล้วโปรแกรม AndroZip จะแตกไฟล์เรียบร้อย จะอยู่ใน Folder AndroZip ให้เข้าโปรแกรม OpenVPN for Android ได้เลยครับ

ขั้นตอนติดตั้ง Openvpn Android ขั้นตอนที่ 8

5. Import ไฟล์ .ovpn กดที่มุมขวา

ขั้นตอนติดตั้ง Openvpn Android ขั้นตอนที่ 9

6. เลือกไปยังที่เราแตกไฟล์ออกมา ปกติจะอยู่ดังรูป ถ้าแตกไฟล์ไว้ที่อื่นให้ไปยัง Forder ที่ลูกค้าแตกไฟล์ออกมาครับ

ขั้นตอนติดตั้ง Openvpn Android ขั้นตอนที่ 10
ขั้นตอนติดตั้ง Openvpn Android ขั้นตอนที่ 12

7. จะเห็นไฟล์ .ovpn ของทางเรา ให้ลองเลือกสักอันครับ แนะนำ TH VPN4Games 53

ขั้นตอนติดตั้ง Openvpn Android ขั้นตอนที่ 13

8. กด Save ครับผม

ขั้นตอนติดตั้ง Openvpn Android ขั้นตอนที่ 14

9. เลือกไฟล์ที่เรา Import เข้ามาครับ

ขั้นตอนติดตั้ง Openvpn Android ขั้นตอนที่ 15

10. กด "ยอมรับ" และกด "ตกลง" ต่อเลยครับ

ขั้นตอนติดตั้ง Openvpn Android ขั้นตอนที่ 16

11. จะขึ้นหน้าจอแบบในรูป ใส่ Username และ Password ที่ได้จาก Website ของเรา กด "Save password" จากนั้น กด "ตกลง"

ขั้นตอนติดตั้ง Openvpn Android ขั้นตอนที่ 17
ขั้นตอนติดตั้ง Openvpn Android ขั้นตอนที่ 18

12. เมื่อสำเร็จแล้ว จะขึ้นแบบในรูปครับ

ขั้นตอนติดตั้ง Openvpn Android ขั้นตอนที่ 19

13. จะดูข้อมูลและตัดการเชื่อมต่อ ให้ทำตามรูปได้เลยครับ

ขั้นตอนติดตั้ง Openvpn Android ขั้นตอนที่ 21
ขั้นตอนติดตั้ง Openvpn Android ขั้นตอนที่ 22
ขั้นตอนติดตั้ง Openvpn Android ขั้นตอนที่ 23

เมื่อต่อเสร็จให้ทำการ Check IP เพื่อตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อเข้ามาในระบบของ VPN4Games ของเราแล้ว คลิ๊กทีนี่


สำหรับ Port TCP กับ UDP มีความแตกต่างกันอย่างไร

UDP : แนะนำให้ต่อ Port UDP ก่อนต่อแบบ TCP เพราะ Port UDP มีความเร็วรับ-ส่งข้อมูลสูงกว่า TCP แต่บางสถานที่ไม่สามารถต่อ Port UDP ได้

TCP : มีความแม่นยำในการส่งข้อมูลสูงกว่า UDP และสามารถทะลุบล็อกสถานที่ถูกบล็อกได้เช่นหอพักหมาลัยที่ทำงาน แต่จะมีความเร็วที่ช้ากว่า UDP

TCP ในมือถือคือเลข 443 ส่วน UDP เลข 1194 และ 53 ตรับผม


การเชื่อมต่อบริการของเรา VPN4Games ทำให้การรับ-ส่งข้อมูลของเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยการเข้ารหัสของข้อมูลด้วยบริการเช่า VPN สามารถที่จะเชื่อมต่อได้ตลอดเวลาโดยไม่มีผล กระทบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราใดๆ ทั้งสินและยังปรับเน็ตให้ดีขึ้นอีกด้วย